"Přestože zlo i dobro musí být na světě vyrovnané, aby nebyla porušena rovnováha, je mnohem snažší činit zlo."
BaronDevil

Dokončené kapitolovky

Nejnovější kapitoly


Ve stínu Pána zla - Prolog
Navzdory času - 2.kapitola
Harry Potter a poslední bitva - 15.kapitola
Zoufalí a každý sám - 12.kapitola
Grimoár země - 7.kapitola
Thor: Cena důvěry - 10.kapitola
Thor: Zboření hranic - 9.kapitola (1.část) - 9.kapitola (2.část)

Grafémy (Magické znaky k Hvězdné knize)

11. července 2010 v 10:51 | Jackie Decker |  Dodatečné informace k povídkám

Systém magie v tomto světě je založený na symbolech, které si musí čaroděj vštípit do paměti a pak je vyvolat pomocí jejich jména, představy a pozice těla. Tady vkládám tedy seznam znaků a vše co mi k nim poskytla samotná předloha, tedy knihy - Hvězdná kniha.

Ti pozornější a znalejší si jistě povšimnnou, že názvy jednotlivých grafémů (magické znaky) jsou odvozeny od keltských run a jistě ne jen samotné názvy ale i částečně jejich význam...ODALA

Pořadí: 24. grafém
Spojení (přídomky): Dědictví, Zlodějka
Významy: vlastnictví a majetek; střed Rodu, tajemství svatyně.
Moc: Ochraňuje obydlí ("ve svém hnízdě orel prospívá"); vládne nedostupným místům; dovoluje vyjádřit to, co člověk nese v sobě ("staň se tím, kým jsi")
Stadha (pozice): Stoupnout si rozkročmo nohy na šířku ramen. Ruce sepnout nad hlavou, aby tvořili trojúhelník.


DAGAZ

Pořadí: 23. grafém
Spojení (přídomek): Den, Rytíři
Významy: denní světlo se rozlévá - nekonečný návrat (pokaždé jiný) - tajemství časových výpadků
Moc: bojuje s nepřátelskými silami, oddaluje neblahé události - umožňuje neviditelnost - upravuje a zpomaluje čas.
Stadha (pozice): Postavit se s rukama překříženýma na hrudi.


INGWAZ

Pořadí: 22. grafém
Spojení (přídomky): Ing, Bohatství
Významy: užská energie - upevnění
Moc:  soustřeďuje energii - ochraňuje jako talisman - znehybňuje (hřebík)
Stadha (pozice): Postavit se s chodidly u sebe, rukama nad hlavou vytvořit trojúhelník.


LAUKAZ

Pořadí: 21. grafém
Spojení (přídomky): Hák, Noha
Významy: prazákladní voda (moře); tekutá životní síla (je to vodní protějšek uruzu); semínko, to, co se ještě neprojevilo ("ze zlata jsou všechny drahé klenoty")
Moc: talisman (dlouhodobá ochrana); silná pomůcka veškerého růstu; uvolňuje, odstraňuje překážky; léčivý grafém (ničí nákazu)
Stadha: Postavit se bokem. Pravou ruku předpaženou v úhlu 45 stupňů. Levou ruku podél tělo.


MANNAZ

Pořadí: 20. grafémů
Spojení (přídomek): Kosmické vejce, Předek, Mani.
Významy: sen a nevědomí ("u sta lékařů"); jednota času ("silné jsou spáryjestřába"); spojení mezi člověkem a mocnostmi.
Moc: rozvíjí paměť a lidský potenciál; chrání před chaosem.
Stadha (pozice): Ruce zvednout a zkřížit zápěstí pod bradou.


EHWO

Pořadí: 19. grafém
Spojení (přídomky): Kůň, Blíženci, Přeslavná
Významy: soulad koně a rytíře ("útěcha pro ty, kdo neznají odpočinku"); jednota těla a ducha; ochránce duchovních výprav a přísah věrnosti.
Moc: útočiště v případě potíží na cestách mezi světy; umožňuje projekci ducha mimo tělo a přemístění ducha v těle; zvyšuje rychlost.
Stadha: Rozkročit nhy chodidly od těla. Pokrčit nohy do pravého úhlu rukama zapřít v tomtéž úhlu o kolena.


BERKANA

Pořadí: 18. grafém
Spojení (přídomky) Bříza, Hel, Ucho
Významy: vnitřní rovnováha; grafém toho, co je skryté, chráněné, schované uvnitř (hloubka)
Moc: prostředek; umožňuje duševní komunikaci; pomáhá splnit záměry
Stadha: Postavitse bokem. Levnou ruku vbok. Stát jen na pravé noze a levou nohu opřít chodidlem o pravé koleno, levým kolenem co nejdále od pravého.


TEIWAZ

Pořadí: 17. grafém
Spojení (přídomky): Rovnováha, průzračnost, neporazitelnost
Významy: vnější rovnováha (mužský protějšek Berkany); spravedlnost, harmonie ("kovář často dmýchá do svých měchů"); grafém Irminu, pilíře světů.
Moc: Zachovává soudržnost věcí, zákon, pořádek; rovnováha mezi silami.
Stadha (pozice): Postavit se rovně s rukama rozpřeženýma v úhlu 45 stupňů. Dlaně rozevřené, palce namířené k tělu ostatní prsty od těla.

SOWELO

Pořadí: 16. grafém
Spojení (přídomky): Kolo, Kořen
Význam: moc ("skláním se před posvátným"), duch, energie, smysl; bymezuje moc slunce; šamanský oheň, děsivý.
Moc: posiluje vůli; podnět ke zdrcujícím vítězstvím; mocná energie, která boží překážky, osvobozuje člověka a vrací ho nazpátek k cestě jeho osudu (Orlög)
Stadha: Postavit se bokem, pokrčit kolen a předklonit se s rukami podél těla.


ELHAZ

Pořadí: 15. grafém
Spojení (přídome): Njord, Prabába
Významy: Život, Duše (labuť)
Moc: boři překážky, uvolňuje složité situace (praská, když hoří) - odpovídá ne nepřátelské síly; magická ochrana.
Stadha (pozice): Postavit se s chodidly u sebe, obě ruce upažit.


PERTHRO

Pořadí: 14. grafém
Spojení (přídomky): Přízeň, matice
Významy: Průvodce po wyrdu (kalíše na vrchcáby) a po klikatých cestách.
Moc: propojuje osud a jeho zákonitostmí - uzavírá tajemství wyrdu - uvolňuje - přeměňuje.
Stadha (pozice): Sednout si, kolena přitáhnout k tělu, lokty opřít o kolena.


EIHWAZ

Pořadí: 13. grafém
Spojení (přídomky): Ullr, Dvojnásobná odbočka
Významy: sekyra (strom tis)
Moc: umožňuje propojení mezi Světy (klíč)
Stadha (pozice): Otočit se bokem, stát přitom na levé noze. Pravou nohu mírně zanožit s prsty na zemi, ruce na úrovni boků mírně zdvihnout.


YERA

Pořadí: 12. grafém
Spojení (přídomky): Odmítnutí, Frodi, Hezké počasí
Významy: cyklus, harmonie (mezi zemí a nebem)
Moc: Zrychluje nebo zpomaluje účinky magie; osvobozuje, čistí; pomhá získávat věci
Stadha: Postavit se rovně. Levou ruku zvednout, ohnout loket v úrovni hlavy a dlaň směřovat nad hlavu. Pravou ruku po lokat při těle a od lokte v úhlu 15 stupňů směřovat paži vzhůru.


ISAZ

Pořadí: 11. grafém
Spojení (přídomek): Jasná zář
Významy: Prastará nehybnost (led) - ovládá sebe sama (protipohyb)
Moc: nabírá do sebe energii, kondenzuje, uchovává - napomáhá soustředění a posiluje vůli.
Stadha (pozice): Postavit se rovně s rukama u těla.


NAUDHIZ

Pořadí: 10. grafém
Spojení (přídomek): Ruka
Významy: nezbytnost a obava (vůle k přežití) - povinnosti svázané s osudem (uvědomnění si)
Moc: neutralizuje magické útoky - podceňuje odpor proto napadení - probouzí (sám sebe)
Stadha (pozice): Postavit se chodidly u sebe. Pravou ruku zdvihnout v úhlu 45 stupňů a levou ruku úhlopříčně s pravou rukou.


HAGAL

Pořadí: 9. grafém
Spojení (přídomky): Pramáti, Hvězda,Červeň, Příval
Významy: Spojuje minulost a budoucnost ("Hroplt stvořil pradávný svět"), obsahuje tajemství Mnohovesmíru
Moc: Snadnejmocnéjšní z grafémů: jeho moc je různorodá; víc víc než kterýkoliv jiný grafém vymezuje Vé, posvátný prostor, týkající se provozování magie
Stadha: Rozkročit nohy špičky chodil nasměrovat od těla. Porkčit kolena aby mezi chodidly a koleny byl pravý úhel. Ruce rozpažené ohnout v lokti a paže zvednout aby mezi kotky a zápěstím byl tentýž pravý úhel.


WUNJO

Pořadí: 8. grafém
Spojení (přídomky): Šlechetnost, korouhev
Významy: radost a soulad; spojení členů klanu
Moc: chrání skupiny - harmonizuje účinky grafémů a napomáhá jejich spojení
Stadha (pozice): Postavit se rovně s pravou rukou u těla. Levou ruku ohnout v lokti a a dotknouit se levé strany hlavy.


GEBU

Pořadí: 7. grafém
Spojení (přídomky): Ostří, Gefj
Významy: dar, výměna, oběť
Moc: navazuje komunikaci; chrání citové vztahy a obchody ("Bezpečí pro chudé"); zprostředkovává koloběh energie mezi nebem. lidmi a zemí
Stadha: Postavit se rovně, rozpažit ruce a a obě zvednout šikmo nahoru. Rozkročit se.


KÉNAZ

Pořadí: 6. grafém
Spojení (přídomky): Tvůrce, Pochodeň
Významy: oheň, který hřeje a pohlcuje
Moc
: podporuje tvořivost, mozkovou činnost; probouzí; dokáže ničit ("ze smutku člověk bledne!")
Stadha (pozice): Postavit se rovně ruce upažené a nohy rozkročené.


RAIDHU

Pořadí: 5. grafém
Spojení (Přídomek): Reginn, Nerthus, Cesta
Význam: Cesta (vozík)
Moc: zprostředkuje přesun - dodává souvislosti - zprostředkuje a uspořádává - navazuje souvislosti - soustřeďuje sílu a moc (energii ve spirále) - je nezbytný pro přeměny
Stadha: (pozice): Postavit se na pravou nohu s levou rukou vbok. Levou nohu unožit s patou na zemi a špičkou směřující vzhůru.


ANSUZ

Pořadí: 4. grafém
Spojení (Přídomky): Eso, Vlhkost
Významy: tvořivá moc, inteligence ("ostrý jako břitva"), poznání
Moc: Otevírá vnitřní schopnosti, osvobozuje önd (životní energii) a vede o odhru (inspirace, extáze); zbavuje strachu ze smrti; grafém písní a zaklínadel
Stadha (pozice): Postavit se rovně obě ruce předpaživ v mírném sklonu směřující k zemi.


THURISAZ

Pořadí: 3. grafém
Spojení (Přídomek): Hlava antilopy, Hory
Významy: útok, obrana (trn) - silný odpor (obr)
Moc: Ochraňuje (když je seslán) a zachycuje telurickou energii.
Stadha (Pozice): Postavit se rovně s levou rukou v bok.


URUZ

Pořadí: 2. grafém
Spojení (přídomek): Rezavá kráva
Významy: Prastará síla (déšť) - základ (Pramáti)
Moc: uklidňuje místní duchy - upevňuje a dává tvar - posiluje účinek rostlin - zachycuje pozemskou energii
Stadha (pozice): Předklonit se a dotknout se rukama země.


FEHU

Pořadí:1. grafém
Spojení (přídomek): Pavoučí síť
Významy: Stvoření (kosmický oheň) - bohatství (dobytek)
Moc: nabíjí předměty energií - zachycuje kosmickou energii (z nebe)
Stadha (pozice): Postavit se rovně a zdvihnout obě ruce nad úroveň prsou; pravou rzku trochu výš než levou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama